Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Eeuwige heersen als koningen
Ope.. 22:5

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. (Openbaring 22:5)

Als we ons even niet meer concentreren op het (onbekende) tijdstip waarop de toekomst definitief doorbreekt, is er weer alle ruimte om stil te staan bij de overweldigende werkelijkheid ervan. Het zal namelijk een en al licht zijn! Geen duis ... lees meer >
Meegenomen
Matteüs 24:40

Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. (Matteüs 24:40)

Leven vanuit de toekomst betekent dat je weet dat het er elke dag weer om gaat dat je kiest voor Jezus. Want anders word je door hem achtergelaten. Dat gebeurt bij zijn terugkomst: de een gaat met Jezus mee en de ander blijft achter. Het za ... lees meer >
Wanneer de Mensenzoon komt
Matteüs 24:39

Zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Matteüs 24:39)

Jezus trekt hier een parallel met de zondvloed. De mensen wisten niet dat die vloed zou komen. Tenminste, de meesten wisten het niet, en wat Noach erover vertelde vond weinig gehoor. Want Noach wist het wel. En hij bereidde zich op zijn toe ... lees meer >
Wanneer de Mensenzoon komt
Matteüs 24:39

Zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Matteüs 24:39)

Jezus trekt hier een parallel met de zondvloed. De mensen wisten niet dat die vloed zou komen. Tenminste, de meesten wisten het niet, en wat Noach erover vertelde vond weinig gehoor. Want Noach wist het wel. En hij bereidde zich op zijn toe ... lees meer >
Wanneer de Mensenzoon komt
Matteüs 24:39

Zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Matteüs 24:39)

Jezus trekt hier een parallel met de zondvloed. De mensen wisten niet dat die vloed zou komen. Tenminste, de meesten wisten het niet, en wat Noach erover vertelde vond weinig gehoor. Want Noach wist het wel. En hij bereidde zich op zijn toe ... lees meer >
Niemand weet het
Matteüs 24:36

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. (Matteüs 24:36)

Je zou het het best bewaarde geheim van het heelal kunnen noemen: de dag waarop Jezus terugkomt. De engelen weten het niet, zelfs Jezus weet het niet, alleen de Vader weet het. En wij, mensen, weten het dus al helemaal niet. Wat betekent h ... lees meer >
Eeuwig
Matteüs 25:46

Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. (Matteüs 25:46)

Jezus eindigt zijn verhaal door nog eens het toekomstperspectief aan te wijzen van de twee wegen die hij heeft laten zien. Als je aan zijn linkerhand terechtkomt, dan wacht je een eeuwige bestraffing. Dat moeten we niet alleen naar de verre ... lees meer >
Jullie bezochten mij niet
Matteüs 25:43

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. (Matteüs 25:43)

Het is spannend en confronterend wat Jezus zegt tegen de mensen aan zijn linkerhand. Ze hebben van alles niet gedaan: geen onderdak verleend, geen kleding gegeven, geen bezoekjes gebracht. Het zijn allemaal heel praktische dingen die in een ... lees meer >
Voor mij
Matteüs 25:40

Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan (Matteüs 25:40)

De glorierijke Heer op de schitterende troon in de hemel wil alles te maken hebben met de ellende en gebrokenheid op aarde. Want er wordt zoveel geleden door de mensen. Leven in het koninkrijk betekent dat we vooral ook aandacht hebben voor ... lees meer >
Heer, wanneer?
Matteüs 25:37

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matteüs 25:37)

De rechtvaardigen, de kinderen van God aan de rechterhand van de Mensenzoon, zijn oprecht verbaasd. Jezus spreekt over dingen waar ze geen weet van hebben: waar heeft hij het eigenlijk over? En het is ook buitengewoon verrassend wat Jezus g ... lees meer >
Heer, wanneer?
Matteüs 25:37

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matteüs 25:37)

De rechtvaardigen, de kinderen van God aan de rechterhand van de Mensenzoon, zijn oprecht verbaasd. Jezus spreekt over dingen waar ze geen weet van hebben: waar heeft hij het eigenlijk over? En het is ook buitengewoon verrassend wat Jezus g ... lees meer >
Heer, wanneer?
Matteüs 25:37

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? (Matteüs 25:37)

De rechtvaardigen, de kinderen van God aan de rechterhand van de Mensenzoon, zijn oprecht verbaasd. Jezus spreekt over dingen waar ze geen weet van hebben: waar heeft hij het eigenlijk over? En het is ook buitengewoon verrassend wat Jezus g ... lees meer >
Ik had honger
Matteüs 25:35

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op. (Matteüs 25:35)

Bij zijn terugkomst zegent Jezus zijn volgelingen, de schapen aan zijn rechterhand. Maar de reden die hij daarvoor aangeeft is nogal onverwacht. Op grond van het evangelie zou je verwachten dat Jezus zegt: \'Wees welkom in mijn rijk, want j ... lees meer >
Gezegend
Matteüs 25:34

Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. (Matteüs 25:34)

Jezus spreekt hier als de koning die bij het eindoordeel scheiding maakt tussen de schapen en de bokken. Zo geeft Jezus opnieuw onderwijs over het koninkrijk. Dit koninkrijk komt nog, namelijk bij Jezus\' terugkomst: dan zullen de schapen d ... lees meer >
Glorierijke troon
Matteüs 25:31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. (Matteüs 25:31)

Leven vanuit de toekomst, dat is leven vanuit het besef dat de toekomst er nu al is. Vaak ervaren we de toekomst als iets wat ver weg is, of we laten de toekomst en de hemel (als het \'hiernamaals\') met elkaar samenvallen. Maar de boodscha ... lees meer >
Wees waakzaam
Matteüs 25:13

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. (Matteüs 25:13)

Jezus beëindigt zijn verhaal over de tien meisjes met een heldere oproep. Hij wil ons leren om waakzaam te zijn. Het gaat hem er niet om dat we angstig zijn voor wat komen gaat, of dat we ons onzeker gaan voelen omdat we niet weten wanneer ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matteüs 25:12

Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\" (Matteüs 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uits ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matteüs 25:12

Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\" (Matteüs 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uits ... lees meer >
Ik ken jullie niet
Matteüs 25:12

Maar hij antwoordde: \"Ik ken jullie werkelijk niet.\" (Matteüs 25:12)

Die woorden komen heel hard binnen. Ook de dwaze meisjes zijn toch echt bezig geweest met de komst van de bruidegom. Ze hebben \'Heer, heer\' geroepen. En nu, op het beslissende moment, krijgen ze dit van die Heer te horen. Toch kan de uits ... lees meer >
Heer, heer!
Matteüs 25:11

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: \"Heer, heer, laat ons binnen!\" (Matteüs 25:11)

Ook de dwaze meisjes komen naar het feest toe. De deur is dicht. En daarom roepen de meisjes: \'Heer, heer!\' Als ik ze zo hoor roepen, moet ik denken aan een ander moment waarop Jezus sprak over het binnengaan in zijn koninkrijk. Het was i ... lees meer >