Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Keer u af
Han.. 2:38

Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden. (Handelingen 2:38)

De mensen die hebben geluisterd naar de Pinkstertoespraak van Petrus hebben een diepgaande vraag gesteld: \'Wat moeten wij doen, broeders?\' Petrus geeft een helder antwoord. En met dat antwoord presenteert hij, net als Jezus deed, de werke ... lees meer >
Wat u ziet en hoort
Han.. 2:33

Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. (Handelingen 2:33)

Er was op de eerste Pinksterdag heel wat te zien en te horen. Petrus heeft er uitleg over gegeven. Het ging om Jezus die de Geest deed neerdalen op de Pinksterdag. Daar draaide het om in de zichtbare en hoorbare tekens. De vlammen als van v ... lees meer >
De Geest ontvangen
Han.. 2:33

Jezus is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. (Handelingen 2:33)

Voordat mensen de Geest ontvangen, ontvangt Jezus de Geest. Dat is bijzonder: de Geest die er was om Jezus op aarde te brengen en die op Jezus was tijdens zijn bediening temidden van de Isra?lieten, wordt nu opnieuw aan Jezus gegeven. Jezus ... lees meer >
De Geest ontvangen
Han.. 2:33

Jezus is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. (Handelingen 2:33)

Voordat mensen de Geest ontvangen, ontvangt Jezus de Geest. Dat is bijzonder: de Geest die er was om Jezus op aarde te brengen en die op Jezus was tijdens zijn bediening temidden van de Isra?lieten, wordt nu opnieuw aan Jezus gegeven. Jezus ... lees meer >
De Geest ontvangen
Han.. 2:33

Jezus is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. (Handelingen 2:33)

Voordat mensen de Geest ontvangen, ontvangt Jezus de Geest. Dat is bijzonder: de Geest die er was om Jezus op aarde te brengen en die op Jezus was tijdens zijn bediening temidden van de Isra?lieten, wordt nu opnieuw aan Jezus gegeven. Jezus ... lees meer >
Uitgieten
Han.. 2:17

Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. (Handelingen 2:17)

Als Petrus op de eerste Pinksterdag gaat spreken, doet hij dat bij wijze van spreken met de Bijbel in zijn hand. Hij heeft Jezus vaak de Schriften horen citeren en is wat dat betreft een goede leerling. Hij haalt woorden van de profeet Jo?l ... lees meer >
In vreemde talen
Han.. 2:4

Allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:4)

De heilige Geest maakt op de Pinksterdag de tongen los! Dat is naast het geluid van de windvlaag en de vlammen van vuur het derde teken op deze bijzondere dag. De apostelen ervaren dat de Geest van Christus in hen vaart en ze beginnen te sp ... lees meer >
Een soort vlammen
Han.. 2:3

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. (Handelingen 2:3)

Wat het precies is, weet Lucas niet. Het lijkt op vlammen. Gods Geest manifesteert zich op een manier die zich niet in klinkklare taal laat beschrijven. Er zijn beelden nodig: een soort vlammen, zoiets als vuur, maar toch ook weer anders. I ... lees meer >
Een hevige windvlaag
Han.. 2:2

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. (Handelingen 2:2)

De komst van de heilige Geest op aarde vindt niet plaats op de manier van de komst van Jezus. Terwijl Gods Zoon haast onopgemerkt ergens in een achterafstadje werd geboren, komt de volheid van Gods Geest op een zeer opvallende en openbare m ... lees meer >
Jezus waard zijn
Matte?s 10:38

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. (Matte?s 10:38)

Een leerling die niet wil lijken op zijn leraar is niet echt een leerling. Zo is het ook als je Jezus als leraar hebt. En dat heeft grote gevolgen. Want Jezus maakt duidelijk dat leerling zijn van hem gestempeld wordt door het kruis: je zul ... lees meer >
Jezus waard zijn
Matte?s 10:38

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. (Matte?s 10:38)

Een leerling die niet wil lijken op zijn leraar is niet echt een leerling. Zo is het ook als je Jezus als leraar hebt. En dat heeft grote gevolgen. Want Jezus maakt duidelijk dat leerling zijn van hem gestempeld wordt door het kruis: je zul ... lees meer >
Jezus waard zijn
Matte?s 10:38

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. (Matte?s 10:38)

Een leerling die niet wil lijken op zijn leraar is niet echt een leerling. Zo is het ook als je Jezus als leraar hebt. En dat heeft grote gevolgen. Want Jezus maakt duidelijk dat leerling zijn van hem gestempeld wordt door het kruis: je zul ... lees meer >
Meer van Jezus houden
Matte?s 10:37

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. (Matte?s 10:37)

De relatie tussen de leraar en de leerling wordt als het om Jezus en ons gaat gekleurd door de liefde. Dat is een opvallend gegeven: je zou verwachten dat de relatie tussen een leraar en zijn leerlingen vooral gekleurd wordt door leergierig ... lees meer >
Vrede en het zwaard
Matte?s 10:34

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matte?s 10:34)

De woorden die Jezus meegeeft aan zijn leerlingen die op weg gaan om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen zijn niet in alle opzichten gemakkelijk. Sterker nog: wat Jezus nu zegt is buitengewoon confronterend. Het beeld uit de eva ... lees meer >
Jezus erkennen
Matte?s 10:32

Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. (Matte?s 10:32)

In het leven van een leerling draait het steeds opnieuw om de erkenning van Jezus. Erkennen is dat je belijdt en er met heel je leven vorm aan geeft dat Jezus je Heer is, je verlosser, je leraar, je kracht, je wijsheid, je alles. Dat is iet ... lees meer >
Schreeuw het van de daken
Matte?s 10:27

Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. (Matte?s 10:27)

De leerlingen van Jezus hebben de geheimen van het koninkrijk van de hemel gehoord in het onderricht dat Jezus aan hen persoonlijk heeft gegegeven. De geheimen werden in die intieme kring door Jezus onthuld. Maar het is Jezus er niet om te ... lees meer >
De Geest die in je spreekt
Matte?s 10:20

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matte?s 10:20)

De leerlingen van Jezus zullen tegenstand ondervinden, zelfs vervolgd en uitgeleverd worden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Ook daar is Jezus open over. En hij begrijpt het dat de leerlingen dan bezorgd zullen zijn over wat ze moet ... lees meer >
De Geest die in je spreekt
Matte?s 10:20

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matte?s 10:20)

De leerlingen van Jezus zullen tegenstand ondervinden, zelfs vervolgd en uitgeleverd worden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Ook daar is Jezus open over. En hij begrijpt het dat de leerlingen dan bezorgd zullen zijn over wat ze moet ... lees meer >
De Geest die in je spreekt
Matte?s 10:20

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matte?s 10:20)

De leerlingen van Jezus zullen tegenstand ondervinden, zelfs vervolgd en uitgeleverd worden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Ook daar is Jezus open over. En hij begrijpt het dat de leerlingen dan bezorgd zullen zijn over wat ze moet ... lees meer >
Het stof van je voeten
Matte?s 10:14

Als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. (Matte?s 10:14)

Jezus laat zijn leerlingen weten dat niet iedereen op de boodschap van zijn koninkrijk zit te wachten. Dat is een ernstige zaak. Want het gaat hier over de verloren schapen van Isra?l die er welbewust voor kiezen om de vrede van het nabije ... lees meer >