Tijd met Jezus

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Romeinen 8:31
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben niet een God die tegen mensen is, een God die oordeelt, een God die behagen schept in de dood van zondaren. Ik ben voor mensen, ik ben voor jou. Ik verlos je juist van alle veroordeling, van alles wat tegen je is, van schuld en aanklacht. Ik ben voor je. Wie kan dan tegen je zijn?

[BID:]
God, dank U dat U voor mij bent.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.