Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Zoals wij vergeven
Matteüs 6:12

...zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. (Matteüs 6:12)

Er is een nauwe samenhang tussen Gods vergeving voor ons en onze vergeving voor anderen. Hoe dat precies zit, is nog niet gemakkelijk onder woorden te brengen. In ieder geval is er een wisselwerking. Aan de ene kant: als we ervaren dat God ... lees meer >
Onze schulden
Matteüs 6:12

Vergeef ons onze schulden... (Matteüs 6:12)

Jezus leert ons om onze schulden een plaats te geven in ons gebed. Want er is maar één weg waarlangs we verlost worden van de last van de zonde: bidden om vergeving. We hebben van nature de neiging om andere wegen te zoeken: we ontkennen on ... lees meer >
Onze schulden
Matteüs 6:12

Vergeef ons onze schulden... (Matteüs 6:12)

Jezus leert ons om onze schulden een plaats te geven in ons gebed. Want er is maar één weg waarlangs we verlost worden van de last van de zonde: bidden om vergeving. We hebben van nature de neiging om andere wegen te zoeken: we ontkennen on ... lees meer >
Onze schulden
Matteüs 6:12

Vergeef ons onze schulden... (Matteüs 6:12)

Jezus leert ons om onze schulden een plaats te geven in ons gebed. Want er is maar één weg waarlangs we verlost worden van de last van de zonde: bidden om vergeving. We hebben van nature de neiging om andere wegen te zoeken: we ontkennen on ... lees meer >
Brood voor vandaag
Matteüs 6:11

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. (Matteüs 6:11)

Bidden is een oefening in afhankelijkheid. Het gaat Jezus erom dat we leren om te leven in het koninkrijk van de hemel waar onze hemelse Vader ons alles geeft wat we nodig hebben. Dat is ook echt een noodzakelijke oefening, want we zijn gen ... lees meer >
Hemel en aarde
Matteüs 6:10

...op aarde zoals in de hemel. (Matteüs 6:10)

Het gebed als de taal van het koninkrijk leert ons om hemel en aarde veel meer in elkaars verlengde te zien dan we vaak doen. Het is niet voor niets dat we in de Bijbel regelmatig worden opgeroepen om niet aardsgezind te zijn. Het gaat ons ... lees meer >
Uw wil
Matteüs 6:10

Laat uw wil gedaan worden. (Matteüs 6:10)

Als Jezus ons leert bidden dat Gods wil wordt gedaan, is dat niet iets waar we passief bij staan te kijken. Zo wordt de wil van God nog wel eens opgevat: de dingen gaan zoals God het wil en daar kunnen we weinig invloed op uitoefenen. Nu be ... lees meer >
Uw koninkrijk
Matteüs 6:10

Laat uw koninkrijk komen. (Matteüs 6:10)

Jezus leert ons ook om te bidden om de komst van het koninkrijk. Daarbij moeten we niet allereerst denken aan de toekomst: de terugkeer van Jezus. Het gaat in het koninkrijk om het leven nu: het koninkrijk van God krijgt daar gestalte waar ... lees meer >
Uw naam
Matteüs 6:9

Laat uw naam geheiligd worden. (Matteüs 6:9)

Als we eerlijk zijn, zijn we vaker met onze eigen naam bezig dan met die van God de Vader. We willen gezien en gekend en gewaardeerd worden. We willen naam maken en we zijn diep verontwaardigd als onze naam te grabbel wordt gegooid. \'Laat ... lees meer >
Uw naam
Matteüs 6:9

Laat uw naam geheiligd worden. (Matteüs 6:9)

Als we eerlijk zijn, zijn we vaker met onze eigen naam bezig dan met die van God de Vader. We willen gezien en gekend en gewaardeerd worden. We willen naam maken en we zijn diep verontwaardigd als onze naam te grabbel wordt gegooid. \'Laat ... lees meer >
Uw naam
Matteüs 6:9

Laat uw naam geheiligd worden. (Matteüs 6:9)

Als we eerlijk zijn, zijn we vaker met onze eigen naam bezig dan met die van God de Vader. We willen gezien en gekend en gewaardeerd worden. We willen naam maken en we zijn diep verontwaardigd als onze naam te grabbel wordt gegooid. \'Laat ... lees meer >
Onze Vader
Matteüs 6:9

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel... (Matteüs 6:9)

Jezus leert ons om ons gebed te beginnen in de juiste houding: die van een kind. Als we bidden naderen we niet tot een afstandelijke rechter of een onbereikbare heerser, maar tot de God die de Vader van Jezus Christus is. We worden uitgenod ... lees meer >
De Vader weet het
Matteüs 6:8

Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vr jullie het hem vragen. (Matteüs 6:8)

Jezus geeft de reden aan waarom een overvloed van woorden in ons bidden geen doel dient. Soms kun je denken dat veel woorden gebruiken kracht geeft aan je gebed, dat je pas echt aan het bidden bent als je veel te zeggen hebt. Maar bidden is ... lees meer >
Zuinig met woorden
Matteüs 6:7

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! (Matteüs 6:7)

Bidden is allereerst een vertrouwensrelatie. Het gaat in het gebed om het je toevertrouwen aan de God van je leven die je leidt in zijn koninkrijk. Juist waar de relatie er een is van vertrouwen en intimiteit, zijn er niet altijd veel woord ... lees meer >
Bidden in het verborgene
Matteüs 6:6

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (Matteüs 6:6)

Jezus wijst ons hier de weg naar de binnenkamer. Een plek in huis waar je alleen bent, en waar niemand anders je ziet. Alleen de Vader ziet je daar, en dat is genoeg. Dat is zelfs heel veel! Want terwijl het loon voor bidden op de hoeken v ... lees meer >
Wanneer jullie bidden
Matteüs 6:5

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. (Matteüs 6:5)

In het onderwijs van Jezus over het gebed vertelt hij eerst hoe het niet moet. Zijn leerlingen moeten geen voorbeeld nemen aan de huichelaars. Die voeren alleen maar een toneelstukje op en willen daarbij door iedereen gezien worden. Op de h ... lees meer >
Wanneer jullie bidden
Matteüs 6:5

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. (Matteüs 6:5)

In het onderwijs van Jezus over het gebed vertelt hij eerst hoe het niet moet. Zijn leerlingen moeten geen voorbeeld nemen aan de huichelaars. Die voeren alleen maar een toneelstukje op en willen daarbij door iedereen gezien worden. Op de h ... lees meer >
Wanneer jullie bidden
Matteüs 6:5

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. (Matteüs 6:5)

In het onderwijs van Jezus over het gebed vertelt hij eerst hoe het niet moet. Zijn leerlingen moeten geen voorbeeld nemen aan de huichelaars. Die voeren alleen maar een toneelstukje op en willen daarbij door iedereen gezien worden. Op de h ... lees meer >
Heer, leer ons bidden
Lucas 11:1

...en toen hij zijn gebed beindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden\'. (Lucas 11:1)

De leerlingen hadden het steeds weer gezien: Jezus trok zich terug om te bidden. En ik kan me voorstellen dat ze ook zagen wat dat met Jezus had gedaan als hij terugkwam van de plek waar hij tijd met zijn Vader had doorgebracht. Het leek hu ... lees meer >
Jezus bidt
Lucas 11:1

Eens was Jezus aan het bidden... (Lucas 11:1)

Leren leven in het koninkrijk betekent allereerst: leren bidden. Zoals we in Frankrijk de taal van Frankrijk moeten leren spreken en in China de taal van China, als we ons er tenminste werkelijk thuis willen voelen, zo moeten we in het koni ... lees meer >