Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

De richting van de Geest
Galaten 5:25

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. (Galaten 5:25)

De vrucht van de Geest komt tot bloei in een leven waarin de Geest de richting wijst. En het is wel duidelijk welke richting dat is: Jezus Christus. Dat is voortdurend de focus van de heilige Geest en van al het werk dat hij doet: Gods kind ... lees meer >
Zelfbeheersing
Galaten 5:23

De vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing ... (Galaten 5:23)

De ene vrucht van de liefde die de Geest werkt komt tenslotte ook tot uitdrukking in zelfbeheersing. Want er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gemakkelijk verleiden tot een verontwaardigde en verongelijkte reactie. Boosheid ligt tel ... lees meer >
Zelfbeheersing
Galaten 5:23

De vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing ... (Galaten 5:23)

De ene vrucht van de liefde die de Geest werkt komt tenslotte ook tot uitdrukking in zelfbeheersing. Want er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gemakkelijk verleiden tot een verontwaardigde en verongelijkte reactie. Boosheid ligt tel ... lees meer >
Zelfbeheersing
Galaten 5:23

De vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing ... (Galaten 5:23)

De ene vrucht van de liefde die de Geest werkt komt tenslotte ook tot uitdrukking in zelfbeheersing. Want er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gemakkelijk verleiden tot een verontwaardigde en verongelijkte reactie. Boosheid ligt tel ... lees meer >
Zachtmoedigheid
Galaten 5:23

De vrucht van de Geest is ... zachtmoedigheid ... (Galaten 5:23)

Het woord zachtmoedigheid roept een groot verlangen op. Want we herkennen allemaal wel dat er in ons leven en in onze omgang met mensen zomaar een harde en veroordelende houding kan zitten. We vinden het vaak belangrijk om op onze strepen t ... lees meer >
Geloof
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... geloof ... (Galaten 5:22)

Bij de veelvoudigheid van de ene vrucht van de Geest hoort ook het geloof: vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus hoort bij het greoizame werk dat de heilige Geest in onze levens doet. Geloof heeft in de taal van de Bijbel alles te maken m ... lees meer >
Goedheid
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... goedheid ... (Galaten 5:22)

De vrucht van de Geest bestaat vooral hierin dat God zelf zichtbaar wordt op aarde, door mensen heen. Zo heeft de vrucht van de Geest alles te maken met het herstel van het beeld van God in mensen. En deze God is een goede God: de openbarin ... lees meer >
Vriendelijkheid
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... vriendelijkheid ... (Galaten 5:22)

De apostel Paulus roept ons in een van zijn brieven op om vriendelijk te zijn: \'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.\' Vreugde en vriend ... lees meer >
Geduld
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... geduld ... (Galaten 5:22)

Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is ook lankmoedigheidheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot d ... lees meer >
Geduld
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... geduld ... (Galaten 5:22)

Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is ook lankmoedigheidheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot d ... lees meer >
Geduld
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... geduld ... (Galaten 5:22)

Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is ook lankmoedigheidheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot d ... lees meer >
Vrede
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ...vrede ... (Galaten 5:22)

Als Jezus is opgestaan, komt hij bij zijn leerlingen die bij elkaar zijn. Hij wenst hun zijn vrede toe en blaast de heilige Geest over hen. Dat is een kostbaar en markant moment. De Vredevorst zegent zijn volgelingen: \'De HEER wendt u zijn ... lees meer >
Vreugde
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... vreugde ... (Galaten 5:22)

De vrucht van de Geest is het meest zichtbaar in het leven van Jezus. Want in Jezus leeft de vreugde van de eeuwigheid. Jezus verheugt zich er telkens opnieuw over dat zijn Vader in hem, zijn eniggeboren Zoon, zijn vreugde vindt. En een hee ... lees meer >
Liefde
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is liefde ... (Galaten 5:22)

De ene vrucht van de Geest wordt getypeerd met het meest diepe woord dat we kennen: liefde. Heel de openbaring is er vol van: God is liefde. En God heeft deze eeuwige liefde die vol is van zijn grenzeloze genade zichtbaar en ervaarbaar gema ... lees meer >
De vrucht van de Geest
Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde... (Galaten 5:22)

Het is opvallend dat Paulus spreekt over \'vrucht\', in enkelvoud dus. Deze ene vrucht wordt als het ware opgedeeld in een achttal partjes, want op het woord liefde volgen nog acht andere woorden. Maar uiteindelijk gaat het in al die vrucht ... lees meer >
Wat de Geest verlangt
Galaten 5:17

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. (Galaten 5:17)

Paulus heeft een helder beeld van hoe mensen in elkaar zitten. Wat wij uit onszelf najagen, wat er uit ons hart kom als we zonder Christus leven, is in strijd met de Geest en daarom tegengesteld aan het koninkrijksleven. Maar er is ook een ... lees meer >
Wat de Geest verlangt
Galaten 5:17

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. (Galaten 5:17)

Paulus heeft een helder beeld van hoe mensen in elkaar zitten. Wat wij uit onszelf najagen, wat er uit ons hart kom als we zonder Christus leven, is in strijd met de Geest en daarom tegengesteld aan het koninkrijksleven. Maar er is ook een ... lees meer >
Wat de Geest verlangt
Galaten 5:17

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. (Galaten 5:17)

Paulus heeft een helder beeld van hoe mensen in elkaar zitten. Wat wij uit onszelf najagen, wat er uit ons hart kom als we zonder Christus leven, is in strijd met de Geest en daarom tegengesteld aan het koninkrijksleven. Maar er is ook een ... lees meer >
Laat u leiden door de Geest
Galaten 5:16

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (Galaten 5:16)

In de brief aan de Galaten spreekt Paulus in hoofdstuk 5 over het werk van de Geest. Heel helder en nadrukkelijk roept hij zijn lezers op om zich door de Geest te laten leiden. Die oproep moet ook telkens weer klinken omdat het diep in ons ... lees meer >
De belofte
Han.. 2:39

Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. (Handelingen 2:39)

Pinksteren is het feest van de belofte. De beloofde heilige Geest wordt geschonken. Niet alleen op die dag, maar altijd weer: eeuw in eeuw uit, van geslacht tot geslacht. Niet alleen voor de kinderen van Isra?l maar voor allen die God roepe ... lees meer >