Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!
Open staan voor het koninkrijk

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik verlang ernaar dat jij leeft in het koninkrijk van mijn Vader! Ik heb dat koninkrijk voor jou open gedaan. Ik ben de deur naar dat koninkrijk: Gods nieuwe wereld van liefde en kracht, genade en licht. Sta als een kind open voor wat Ik je geef. Sta op en ga binnen. Je bent welkom, welkom om te leven zoals de Vader het heeft bedoeld."


[BID:]
"Heer Jezus, help me om open te staan voor Gods koninkrijk."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.