Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
Laat ze komen

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Bij Mij is iedereen meer dan welkom. Speciaal de kwetsbaren en zwakken nodig Ik uit om naar Mij toe te komen. Zij ervaren dat ze kracht missen, dat ze niet sterk zijn, het leven alleen niet aan kunnen. Zoals de kinderen: zij hebben zorg en aandacht nodig en ze weten dat. Ik ben er voor zwakken en kwetsbaren. Zo ben Ik er ook voor jou."


[BID:]
"Heer Jezus, help me als een kind kwetsbaar en zwak te zijn. Hier ben ik."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.