De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: 'God, wees mij zondaar genadig.'
Wees mij genadig

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Gelukkig ben je als je nederig van hart bent, want dan kun je het koninkrijk van de hemel binnengaan. Zoals die tollenaar uit het verhaal dat ik vertelde. Hij kende zijn tekortkomingen, zijn armoede, zijn zonden. Hij wist dat hij zich nergens op kon laten voorstaan. Hij boog voor de Vader in de hemel. Spreek zo ook je hart uit en erken dat je genade nodig hebt."


[BID:]
"Heer Jezus, ik erken dat ik niet zonder genade kan. Wees mij genadig."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.