De farizeeƫr stond daar rechtop en bad bij zichzelf: 'God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar.'
Ik dank u

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je bidt, wees dan niet als die farizeeƫr over wie ik eens een verhaal vertelde. Hij had genoeg aan zichzelf. Hij was trots en hoogmoedig. Hij vond zichzelf beter dan andere mensen. Laat die houding jou nooit in de greep krijgen. Je kunt pas rechtop staan, als je eerst hebt geknield. Niel voor mijn Vader. Hij heeft je lief."


[BID:]
"Heer Jezus, bewaar me voor hoogmoed en trots. Leer mij knielen."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.