Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
Vervulling

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben gekomen om de wet te vervullen en je een nieuwe weg te laten zien. Het is de weg van het geluk: van nederigheid en zachtmoedigheid, van gerechtigheid, barmhartigheid en dienstbaarheid. Zo kwam Ik om het kloppende hart van de wet te tonen, de echte betekenis. dat je als mens gelukkig wordt langs de weg die Ik ga: nederig en zachtmoedig."


[BID:]
"Heer Jezus, leer mij de nieuwe weg van nederigheid en dienstbaarheid te gaan."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.