Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
Verheug je

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je Mij volgt, zal er ook vervolging zijn in jouw leven, net als bij Mij. Verheug je dan en juich, want zo wordt duidelijk dat je bij Mij hoort. Je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Ook nu al: je zult door alle strijd heen in het hier en nu mijn aanwezigheid en liefde kennen, op aarde zoals in de hemel."


[BID:]
"Heer Jezus, geef me uw vreugde en uw liefdevolle aanwezigheid."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.