Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Omwille van Jezus

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Als je Mij volgt, zullen je dingen overkomen, die ook Mij zijn overkomen. Dat is onvermijdelijk. Dus als mensen je uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten omdat ze iets van Mij in jouw leven zien - prijs je dan gelukkig. En blijf dan dicht bij Mij: mijn liefde, nederigheid en zachtmoedigheid zullen je leiden op de weg die je moet volgen."


[BID:]
"Heer Jezus, maak me sterk in U als ik tegenstand ervaar."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.