U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Veranderen
Ik wil actief in je leven aanwezig zijn. Want door die aanwezigheid zal je leven veranderen. Richt je niet op wat in de wereld waarin je leeft belangrijk wordt gevonden. Daar draait zoveel om het eigen ik. Laat Mij centraal zijn in je leven. Zoek van binnenuit het contact met Mij zodat Ik je kan veranderen. Ontdek wat Ik van je wil. Ik heb het goede met je voor. Ik wil je leven geven in overvloed. Richt je op alles wat goed is, op alles wat volmaakt is, op alles wat Mij welgevallig is. Zo verandert je gezindheid en zul je steeds meer gaan lijken op Jezus.
Laat Mij je veranderen.