Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.
Houd moed
Vestig je hoop op Mij. Bij alles wat er tegenzit in je leven, bij alles wat je aan het wankelen brengt, bij alles wat je wanhopig kan maken - vestig je hoop op Mij. Ik ben altijd dezelfde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Vat elke zwakheid, elke onzekerheid, elke moeite in je leven op als een uitnodiging om je hoop op Mij te vestigen (en niet op jezelf). Wees sterk! Ontdek dat mijn kracht juist in jouw zwakheid zichtbaar en ervaarbaar kan worden. Houd moed! Ja, houd moed en ga vol vertrouwen weer op weg.
Wees sterk en houd moed.