Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 12 maart 2009

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: \"Heer, heer, laat ons binnen!\"
MatteĆ¼s 25:11
Ook de dwaze meisjes komen naar het feest toe. De deur is dicht. En daarom roepen de meisjes: \'Heer, heer!\' Als ik ze zo hoor roepen, moet ik denken aan een ander moment waarop Jezus sprak over het binnengaan in zijn koninkrijk. Het was in de bergrede dat hij zei: \'Niet iedereen die \"Heer, Heer\" tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.\' De dwaasheid van de meisjes was dat ze niet handelden naar de wil van hun hemelse Vader. In hun situatie had dat heel praktisch moeten betekenen: reserveolie meenemen omdat het wachten langer kon duren dan ze dachten. Wat betekent het in mijn leven: handelen naar de wil van mijn hemelse Vader?
Heer Jezus, geef mij een hart dat gericht is op de Vader en het doen van zijn goede wil.