Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 10 juli 2024

Bestrijd, HEER, wie mij bestrijden, vecht tegen wie mij bevechten.
Psalm 35:1
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er wordt in deze wereld veel gestreden en gevochten. Volken staan op tegen elkaar. Machthebbers zaaien dood en verderf. Er worden oorlogen gevoerd. En tussen mensen is er vaak haat en nijd en strijd. Weet dit: Ik vecht voor gerechtigheid, Ik strijd voor eerlijkheid. Ik ben overwinnaar.

[BID:]
Jezus, dank U voor uw overwinning.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.