Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 12 juni 2024

Roep de goddelozen een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een rechtvaardige God.
Psalm 7:10
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik doorgrond je hart en nieren. Ik ken je. Ik ben een rechtvaardig God en Ik roep onrechtvaardigheid een halt toe. Jou roep Ik op vandaag om een rechtvaardige te zijn, om onrecht te haten en het recht te omarmen. Daarin ben Ik jou tot steun. Wees rechtvaardig want Ik ben rechtvaardig.

[BID:]
Jezus, steun mij in het rechtvaardig zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.