Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 18 april 2024

Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.
MatteĆ¼s 5:19
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om een leven vol gehoorzaamheid aan de geboden te laten zien. Ik heb geen geboden afgeschaft, maar juist de diepte ervan laten zien door te wijzen op de nederigheid en zachtmoedigheid, de barmhartigheid en zuiverheid die het hart van de geboden vormen. Schaf niets daarvan af, maar leef het uit. Zo wordt het koninkrijk van de hemel zichtbaar.

[BID:]
Jezus, laat me leven in uw koninkrijk.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.