Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 11 april 2024

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
Matteüs 5:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je Mij volgt, zal er ook vervolging zijn in jouw leven, net als bij Mij. Verheug je dan en juich, want zo wordt duidelijk dat je bij Mij hoort. Je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Ook nu al: je zult door alle strijd heen in het hier en nu mijn aanwezigheid en liefde kennen, op aarde zoals in de hemel.

[BID:]
Jezus, geef me uw vreugde.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.