Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 12 februari 2024

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
Psalm 23:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je leven gaat soms door een donker dal. Dat is moeilijk en brengt verdriet en pijn met zich mee. Vertrouw er dan op dat Ik bij je ben. Wees niet bang voor gevaar, want Ik bescherm je. Als je je op Mij richt, zul je merken dat Ik je nieuwe moed geef. Moed om toch weer verder te gaan, op weg naar het licht.

[BID:]
Jezus, geef me moed.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.