Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 30 november 2023

God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.
Genesis 2:3

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Elke zevende dag is een heilige dag. En dag om te rusten, een dag om je te verwonderen, een dag om op adem te komen, een dag om te genieten van alles wat is gemaakt. Ik nodig jou uit om een zevende van je tijd te genieten van rust en stilte en verwondering. Dat is het hoogtepunt van leven in mijn goede schepping.

[BID:]
God, leer me om te rusten.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.