Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 29 november 2023

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had.
Genesis 2:1-2

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Op de zevende dag maakte Ik mijn werk af door de rust te scheppen. Tot rust komen, stoppen met werken, leren om te genieten van wat is gedaan - ook dat hoort bij rijkdom van de schepping zoals Ik die heb bedacht. Leer daarom om de rust te omarmen en stil te worden van verwondering.

[BID:]
God, dank U dat U de rust hebt geschapen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.