Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 27 november 2023

Ook zei God: 'Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.'
Genesis 1:29

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zorg voor jou en voor alle mensen. Vanuit mijn liefdevolle goedheid heb ik alle zaaddragende planten en vruchtbomen op aarde als voedsel gegeven. Zie er mijn gulle hand in. Proef de overvloed van mijn liefdevolle schepping. Eet het voedsel dat Ik je geef en vergeet niet dat Ik er de bron van ben. Ik zegen je.

[BID:]
God, dank voor alles wat U geeft.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.