Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 20 november 2023

God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde.
Genesis 1:16-17

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Van mijn eeuwige aanwezigheid is er altijd bewijs. Overdag schijnt de zon die Ik geschapen heb. In de nacht is er de maan en zijn er ook de ontelbare sterren die schitteren aan de hemelkoepel. Elke bron van licht in mijn schepping getuigt ervan dat ik de Bron van Licht in jouw leven ben.

[BID:]
God, wees mijn Bron van licht.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.