Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 17 november 2023

God zei: 'Laat overal op aarde jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten dragen met zaad erin.' En zo gebeurde het.
Genesis 1:11

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De aarde die Ik geschapen heb, is vol nieuw leven. Het jonge groen dat ontkiemt staat voor vruchtbaarheid en overvloed. Zie je alle soorten planten, alle soorten bomen, alle soorten struiken? Ze laten zien dat Ik een groene God, een God van leven ben, die zaait en oogst en veel vrucht voortbrengt. Zie al die zegeningen en wees ook zelf als het jonge groen.

[BID:]
God, dank U voor het jonge groen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.