Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 22 september 2023

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
MatteĆ¼s 5:4
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Er is veel waarover je kunt treuren in je leven: je teleurstellingen, je gevoel van eenzaamheid, je tekortkomingen, de tegenslagen in je leven. Ik nodig je uit om daarover ook werkelijk verdrietig te zijn. Voel je pijn. Want langs die weg zal Ik je troosten en je mijn nabijheid laten ervaren. Zo zul je iets proeven van mijn koninkrijk, dat vol troost en genezing is.

[BID]
God, troost me als ik treur.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.