Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 21 september 2023

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
MatteĆ¼s 5:3
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Mijn koninkrijk komt te voorschijn door levens van mensen die een nederig hart hebben, die weten dat ze in alles afhankelijk zijn van Mij. De weg van het geluk ligt voor je open als je je oefent in die nederigheid van hart, als je echt weet en voelt dat je zonder Mij niet kunt leven. Laat je trots en je verlangen om onafhankelijk te zijn daarom los en omarm de bescheidenheid van een nederig hart.

[BID]
God, geef me een nederig hart.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.