Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 19 september 2023

'Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, die ontvangt Mij.'
Matteüs 18:4-5
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
De grootheid in mijn koninkrijk heeft niets te maken met trots en met jezelf belangrijk vinden. Groot ben je als je klein durft te zijn, nederig en eenvoudig. Groot ben je als je bereid bent om de minste te zijn. Open je hart voor zwakheid en kwetsbaarheid bij jezelf en bij anderen. Daarin zul je de liefdevolle en genezende aanwezigheid van Jezus ervaren.

[BID]
God, leer me nederig te zijn.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.