Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 8 september 2023

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend.
Psalm 45:3
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Als Ik kijk naar mijn Zoon Jezus, zeg Ik steeds opnieuw: 'Jij bent mijn Zoon en in jou vind Ik vreugde.' En Ik zeg ook tegen Hem: 'Jij bent de mooiste van alle mensen, jij bent vol liefde, jij bent koning op aarde en in de hemel'. Zo verhoog Ik mijn Zoon en zegen Hem. Doe daar in mee zeg Ik vandaag tegen jou. En leef zo gezegend in mijn koninkrijk.

[BID]
God, geef uw zegen.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.