Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 6 september 2023

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.
Romeinen 14:17
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
In mijn koninkrijk gaat het niet allereerst om eten en drinken en de andere dagelijkse dingen van het leven. In mijn koninkrijk draait het om gerechtigheid en eerlijkheid, om vrede en vreugde. Ja, mijn koninkrijk vind je daar waar mijn heilige Geest waait en vernieuwend werkt. Zoek dat koninkrijk: laat je leiden door mijn Geest.

[BID]
God, geef me uw heilige Geest.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.