Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 2 september 2023

In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.
Jesaja 30:15
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik nodig je uit om je steeds opnieuw naar Mij toe te wenden. Als je bij Mij komt en je inkeert, vind je rust en redding. Kracht vind je juist als je stil wordt en je vertrouwen helemaal op Mij stelt. Kom tot inkeer, kom tot rust, wees stil - en ontvang steeds opnieuw mijn zegenende aanwezigheid in jouw leven.

[BID]
God, leer me rust en stilte te vinden in U.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.