Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 15 augustus 2023

Zie hoe ik uw regels liefheb, HEER, laat mij leven, U bent trouw.
Psalm 119:159
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben blij om te zien hoe je mijn regels liefhebt. Als je de weg van mijn geboden gaat, vind je niet alleen leven, maar ook zegen en vreugde. Mijn woorden zijn een bron van wijsheid en leiden je op het pad van gerechtigheid. Vertrouw op Mij en weet dat ik trouw ben aan mijn beloften. Ik zal je nooit in de steek laten.

[BID:]
God, wijs mij uw weg.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.