Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 13 augustus 2023

Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
Psalm 118:29
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de HEER, je God. Mijn goedheid is peilloos diep en eindeloos. Mijn trouw is onuitsprekelijk en duurt eeuwig. Laat je hart daarom vervuld zijn van dankbaarheid. Want in mijn trouw vind je rust en zekerheid: Ik zorg voor je. Mijn goedheid voor jou is onveranderlijk, zelfs in de moeilijkste tijden. Ja, Ik ben je God. Ik ben goed en trouw.

[BID:]
God, dank U voor uw goedheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.