Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 12 augustus 2023

U bent mijn God, U zal ik loven, hoog zal ik U prijzen, mijn God.
Psalm 118:28
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben jouw God en Ik verlang naar jouw lof. Breng eer aan mijn naam. Laat je hart overstromen van dankbaarheid en aanbidding. Ik ben het waard om hoog geprezen te worden, want Ik ben trouw en goed en liefdevol. Richt je ogen op Mij en zie hoe ik over je waak en je liefheb. Ik ben jouw God en jij bent mijn kind.

[BID:]
God, U bent mijn God.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.