Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 9 augustus 2023

Ik wil U loven omdat U antwoordde en mij redding bracht.
Psalm 118:21
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik hoor jouw roep om hulp. Ik reik je mijn reddende hand. Je hoeft niet te twijfelen aan mijn liefde voor jou, want Ik ben altijd nabij om je te redden. Blijf in mijn aanwezigheid en laat je hart vervuld zijn van vertrouwen op Mij. En weet dat jouw lof en dankbaarheid Mij vreugde brengen. Ik breng jou redding.

[BID:]
God, dank U voor uw redding.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.