Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 7 augustus 2023

Ik zal niet sterven, maar leven en verhalen van de daden van de HEER.
Psalm 118:17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
In mijn oneindige liefde en genade zul je niet sterven, maar leven. Mijn kracht zal jou door alle beproevingen en tegenslagen heen dragen. Jij bent mijn geliefde kind, en Ik wil dat je getuige bent van mijn wonderen in jouw leven. Jouw verhaal zal een getuigenis zijn van mijn goedheid en trouw. Blijf in mijn nabijheid. Geloof en zie mijn daden in jouw leven.

[BID:]
God, laat me leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.