Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 1 juni 2023

Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken?
Romeinen 8:32
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb Mijn eigen Zoon niet gespaard. Ik heb Hem prijsgegeven aan het leven op aarde, aan het lijden onder de mensen en aan het sterven op het kruis. Het allerkostbaarste wat Ik had, heb Ik dus gegeven. Daarom kun je er volledig op vertrouwen dat Ik ook aan jou alles zal schenken als je leeft in verbondenheid met Christus.

[BID:]
God, schenk mij alles met Christus.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.