Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 27 mei 2023

God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.
Romeinen 8:27
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ken je hart, ik doorgrond je. Ik hoor zelfs mijn eigen Geest sopreken vanuit jouw binnenste. Want mijn Geest pleit voor jou. Hij neemt het voor je op. Ik nodig je uit om dat diepe geheim te geloven. Dat Ik het ben die door mijn Geest zelf in jou bidt en pleit. Ook als jij niet kunt bidden, dan gaat mijn Geest door met gebed. En Ik, Ik luister.

[BID:]
God, dank U dat U bidt en luistert.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.