Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 25 mei 2023

Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.
Romeinen 8:25
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je leeft in een wereld waarin alles snel gaat en waarin verlangens ook snel vervuld moeten worden. Maar Ik geef je mijn Geest om je te leren wachten, om geduldig in afwachting te zijn van wat er komen gaat en waarvan je eigenlijk nog maar nauwelijks een idee hebt. Blijf volharden in de hoop. Houd vol!

[BID:]
God, leer me om vol te houden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.