Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 23 mei 2023

En niet alleen de schepping, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan.
Romeinen 8:23
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij hebt de Geest als voorschot ontvangen. Al mijn kinderen op aarde zuchten mee met mijn Geest. Niet alleen de schepping, waarover de Geest zweeft, zucht. Mijn kinderen doen dat ook. Want er is veel kapot. Daar lijden Gods kinderen onder. Het mooiste moet nog komen: de verlossing van dit sterfelijk bestaan.

[BID:]
God, verlos ons en uw schepping van het sterven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.