Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 20 maart 2023

De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.
Psalm 46:8
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Weet dit: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Vertrouw op mijn hemelse macht. Ik ben voor jou een burcht waar je kunt schuilen. Zoek bij Mij je veiligheid. Dan zul je niet beschaamd uitkomen.

[BID]
God, wees voor mij en iedereen een burcht.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.