Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 6 februari 2023

Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder.
MatteĆ¼s 9:36
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Er zijn zoveel mensen in nood. Zoveel mensen vermoeid en belast. uitgeput en hulpeloos. Dat raakt mijn hart. Ik voel medelijden en ontferming. Ik ben de goede herder en ben vol zorg voor iedereen die kwetsbaar is. Ik nodig je uit je ook te laten raken door de nood van mensen die je ziet.

[BID]
God, maak me bewogen en vol medelijden.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.