Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 23 januari 2023

Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' - en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.
Psalm 32:5
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Als jij je zonde belijdt, vergeef Ik je die graag. Als jij je ontrouw aan Mij bekent, reken Ik jou je schuld niet aan. Ik wil je bevrijden. Ik wil je laten leven in vrijheid, niet meer terneergedrukt door zonde en tekort. Leer belijden. En beleef dan de ruimte die er ontstaat omdat Ik die aan je geef.

[BID]
God, zet me in de ruimte van uw vergeving.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.