Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 17 februari 2009

Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.
MatteĆ¼s 13:8
Het zaad van het koninkrijk kan ook in goede grond terecht komen. Gelukkig maar! Want al luisterend naar het verhaal van Jezus zou je gemakkelijk ook de moed kunnen verliezen, want er komt veel zaad niet tot bestemming omdat het op de weg, op rotsachtige grond of tussen distels terecht komt. Maar nu komt het zaad tot zijn doel: het woord van het koninkrijk dat Jezus verkondigt wordt echt gehoord en echt begrepen. Dat is het mooiste wat er is: er breekt feest uit in de hemel! Hier zien we dat de hemel de aarde gaat overlappen. Want daar gaat het in het koninkrijk om: dat de hemel de aarde overlapt doordat mensen vruchtdragen voor God. Niet een beetje, maar veel!
Heer, het is mijn oprechte verlangen dat uw woord in mijn leven vrucht draagt, veel vrucht.