Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 21 juni 2022

Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer.
Psalm 141:2
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Elke keer als je bidt, geniet Ik daarvan. Als je Mij zoekt, met woorden of in stilte, is dat voor Mij als reukwerk, als een offer dat je brengt. Bid daarom. Bid onophoudelijk. Bid met of zonder woorden. Bid met hart en ziel. Vraag en Ik zal je geven. Klop en Ik zal voor je open doen.

[BID:]
Heer Jezus, leer me bidden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.