Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 19 juni 2022

Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Psalm 139:14
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Weet het en ervaar het tot in het diepst van je ziel: Ik heb je lief, Ik zie je. Je bent prachtig geschapen, een wonder. Je mag bestaan, want je bent door de Schepper gemaakt. Verwonder je daar vandaag over. Verwonder je over jouw kostbare bestaan. Weet dat je er zijn mag - tot in het diepst van je ziel.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor mijn bestaan.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.