Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 27 mei 2022

Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER heeft naar je omgezien.
Psalm 116:7
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb naar je omgezien. Ik zie je ook nu en Ik zal naar je blijven omzien. Als Ik naar je kijk is mijn hart met ontferming over jou bewogen. Laat dat tot je doordringen. Dan zul je rust ervaren in je ziel. Kom tot rust. Laat los wat je moeilijk vindt en houd Mij vast. Ik zie naar je om.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U naar mij omziet.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.