Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 26 mei 2022

U die de HEER vreest, vertrouw op de HEER - hun hulp is Hij, hun schild.
Psalm 115:11
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je vandaag opnieuw uit om vol ontzag op Mij te vertrouwen. Ik ben de Heer, Ik ben je God, Ik ben de levende, Ik ben je hulp en Ik ben je schild. Ik bescherm je en Ik waak over je leven. Daarom: vertrouw vol ontzag op Mij, je machtige Maker. Dat brengt nieuw leven.

[BID:]
Heer Jezus, wees mijn hulp en mijn schild.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.