Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 21 mei 2022

De HEER spreekt tot mijn heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.'
Psalm 110:1
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De Vader heeft het tegen Mij gezegd en Ik heb het gedaan: Ik ben gaan zitten aan Gods rechterhand. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ik zal alle vijandschap in de wereld verbreken zodat er vrede en eenheid komt. Geloof in Mij, dat Ik aan Gods rechterhand regeer. Ook over jouw leven.

[BID:]
Heer Jezus, toon uw macht en kracht in mijn leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.