Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 4 mei 2021

Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.
Psalm 63:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om je op dit moment aan Mij toe te vertrouwen. Mijn rechterhand houdt jou vast. Hecht je met heel je ziel aan Mij. Jij in Mij en Ik in jou. Zo ben je in een veilige ruimte, een heilige ruimte, vol van mijn aanwezigheid. Houd Mij vast. Ik houd jou vast.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U mij vasthoudt.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.