Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 4 april 2021

Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.
MatteĆ¼s 28:5-6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het hemelse licht breekt vandaag door. Ik hoop ook in jouw leven. Want hier wil Jezus ons brengen: in een leven vol licht, waarin voor angst geen plaats meer is. De opstanding getuigt van kracht, de kracht van Jezus die in ons is zodat we in staat zijn tot dingen die we voor onmogelijk hielden: echte liefde, diepe aanvaarding, uitbundige vreugde. Sta op op deze dag: de zonde en de dood zijn overwonnen, ook in jouw leven. Sta op op deze dag en leef in de kracht van Jezus. Sta op op deze dag: het is de eerste dag van de rest van je leven met Jezus.

[BID:]
Heer, U bent waarlijk opgestaan! Halleluja! Halleluja!

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.