Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 3 april 2021

Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: 'Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.'
Matteüs 27:63
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Op Stille Zaterdag heerst bij de hogepriesters en Farizeeën angst: stel je voor dat waar is wat de bedrieger zei, stel je voor dat de leerlingen nog een leugen stapelen op Jezus’ bedriegerijen. Wie zonder Jezus leeft, heeft een angstig leven. Met Jezus leven, is een leven van stille hoop. Het graf hoeft geen angst op te roepen, maar verwachting: het is een voorbode van nieuw leven. Want zo gaat God te werk: door de dood naar het leven, door lijden naar heerlijkheid, door het kruis naar de opstanding. Kijk zo ook naar lijden in je eigen leven: God gebruikt het voor iets beters.

[BID:]
Vader in de hemel, leer me stille hoop te koesteren, ook midden in lijden en dood.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.