Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 14 oktober 2020

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden...
Filippenzen 2:1
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik troost en bemoedig jou en al Gods kinderen. Ik ben vol liefde om je heen. Elke dag opnieuw is dat de werkelijkheid van jouw leven. Ik nodig je uit om de verbondenheid met de Geest te ervaren en te delen met de mensen om je heen. Dan stroomt er ontferming en medelijden en zie je iets van mijn nieuwe wereld.

[BID:]
Heer Jezus, dank voor uw liefdevolle bemoediging en troost.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.